3. medgeneracijski literarni natečaj Predelana babičina poročna obleka 2022

Na Medgeneracijskem literarnem natečaju Predelana babičina poročna obleka 2022 je s svojimi literarnimi prispevki sodelovalo 31 literatov iz vse Slovenije. V skupini Mladostniki (učenci iz 8. in 9. razredov osnovnih šol) sta sodelovala dva. Še posebej smo ju veseli, saj v letu 2020 in 2021 ni sodeloval nobeden. Pogojev za sodelovanje na natečaju glede števila učencev na posamezno šolo nismo imeli. V skupini Mladi je sodelovala ena mlada udeleženka. V skupini Odrasli je sodelovalo 15 udeležencev. V skupini Seniorji je sodelovalo 13 udeležencev.

Pogoj za sodelovanje na medgeneracijskem literarnem natečaju je bila tema Predelana babičina poročna obleka, kar ne nagovarja le k snovanju kratke proze in poezije, torej nečesa novega, temveč tudi vzpodbuja ustvarjalnost in predelavo. Tako kot iz besed, sicer znanih vsem, nastane nova pesem ali povest in nato zaživi svoje novo življenje, tako tekstilnim izdelkom, če jih predelamo, vdahnemo novo življenje, s tem pa se tudi odgovorno obnašamo do okolja. Poleg tega je moralo biti literarno delo napisano v slovenskem jeziku, posamezni udeleženec pa je lahko poslal svoje še neobjavljene pesmi (največ 3), kratko zgodbo ali drug prozni zapis (največ tri strani).

Selektorica literarnega natečaja je bila Nada Cotman, ki je predmetna učiteljica in višja knjižničarka. Diplomirala je na Pedagoški akademiji v Ljubljani, na predmetni skupini za slovenski jezik s književnostjo. Po diplomi se je zaposlila na OŠ Mengeš in tu poučevala slovenščino od 5. do 8. razreda oz. od 6. do 9. razreda vse do svoje upokojitve. Kot mentorica dramskega, literarnega in recitatorskega krožka je s svojimi učenci sodelovala z literarnimi prispevki na mnogih prireditvah v kraju in spominskih obeležjih v občini. Kot mentorica je s svojimi učenci sodelovala na različnih literarnih natečajih, kjer so dosegali tudi odlična mesta, vse od 1. do 10. Sodelovala je tudi pri izdaji treh pesniških zbirk (zbrala, uredila, napisala spremno besedo in oceno) ter pri izdaji spominskega koledarja 2005 ob 850-letnici Mengša, 100-letnici smrti Janeza Trdine, 70-letnici smrti Franje Trojanšek – Zorane. Kot mentorica in lektorica je sodelovala pri izidu knjige Laurin in Klarin dnevnik učenke Tjaše Povšnar.

Izbrane šifre in avtorji po skupinah, ki so prejeli nagrado/priznanje/pohvalo, katerih besedila bomo objavili na facebook in spletni strani društva, poslali uredništvu glasila Občine Domžale in ostalim medijem:

Mladostniki:

 • Sreča na vrvici, Zoja Novak, mentorica Mateja Lašič, OŠ Mengeš, Mengeš (proza) 1. nagrada
 • Zatreskana babica, Julija Plut, mentorica Jasna Zupan, OŠ Naklo, Naklo (poezija) 1. nagrada

Mladi:

 • 49, Katarina Pegan, Ljubljana (poezija), 1. nagrada

Odrasli:

 • Maska, Metka Oset, Maribor (proza), 1. nagrada
 • LABORE – Številka 2, Nives Gogala, Maribor (proza), 2. nagrada
 • PUSTNA ŠEMA, Minka Jerebič, Ljubljana (proza), 3. nagrada
 • SVARUN, Nadja Svetlin Kastelic, Ljubljana (poezija), pohvala
 • 131135, Tina Lasnik, Jesenice (poezija), pohvala
 • 12, Ana Štante, Grobelna (poezija), pohvala
 • Pesnik255, Jure Voglar, Naklo (poezija), pohvala

Seniorji:

 • Margareta, Ksenija Šešerko, Maribor (proza), 1. nagrada
 • Pika, Danica Zlatar, Maribor (proza), 1. nagrada
 • 6. APRIL 1941, Jana Hartman Kranjc, Maribor (proza), 2. nagrada
 • VIVA, Manja Tement, Maribor (proza), 2. nagrada
 • ERATO 2022, Vlasta Črčinovič Krofič, Maribor (proza), 3. nagrada
 • Nekaj starega, Antonija Jereb, Ljubljana (poezija), 3. nagrada
 • ORHIDEJA, Mira Grabrijan, Adlešiči (poezija), pohvala
 • Sinica_22, Dragan Mitić, Koper (proza in poezija), pohvala
 • PIA, Marta Šavli, Podbrdo (proza), pohvala

Nagrajenci so prejeli priznanja in majčko Društva Sinica ter bili povabljeni na zaključni literarni dogodek.

Zaključni dogodek je potekal 3. aavgusta 2022 na lokaciji Piknik prostor Marjan Kokalj, Dragomelj, s pričetkom ob 17.30. Za udeležbo na dogodku smo prejeli … potrditev. Na dogodku je predsednica društva Joži Kokalj predstavila nagrajence, selektorica nada Cotman pa prebrala oceno literarnega dela. Prisustvojoči avtorji so nato prebrali svoja nagrajena dela, celoten program pa so popestrile citrarke s spremljevalno kitaro iz Društva Lipa – univerze za tretje življensko obdobje Domžale.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje in čestitamo vsem nagrajencem.