Projekt Literarni natečaji

Društvo v letu 2022 organizira že tretji medgeneracijski literarni natečaj, ki se tematsko povezuje s šivanje.

Predelana babičina poročna obleka

Trajanje natečaja: 1. 3. do 15. 5. 2022

>>> Več informacij


V preteklih dveh letim smo izvedli natečaja na temo Predelana obleka (leto 2020) ter Predelan dedkov – babičin klobuk (leto 2021).

Nagrajena dela obeh natečajev najdete spodaj, dela pa smo objavili tudi v Zborniku nagrajenih literarnih del natečajev Predelana obleka v letu 2020 in Predelan dedkov – babičin klobuk v letu 2021, ki je dostopen tukaj.

Literarna natečaja Predelana obleka in Predelan dedkov – babičin klobuk namreč ne nagovarjata le k snovanju kratke proze in poezije, torej nečesa novega, temveč tudi vzpodbuja ustvarjalnost in predelavo. Tako kot iz besed, sicer znanih vsem, nastane nova pesem ali povest in nato zaživi svoje novo življenje, tako tekstilnim izdelkom, če jih predelamo, vdihnemo novo življenje, s tem pa se tudi odgovorno obnašamo do okolja.

Joži Kokalj

Predelana obleka

Medgeneracijski litarearni natečaj Društva Sinica v letu 2020

>>> Nagrajena dela

Predelan dedkov – babičin klobuk

Medgeneracijski litarearni natečaj Društva Sinica v letu 2021

>>> Nagrajena dela